ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University)

คณะเกษตรฯ มข. นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร (อ่าน : 314 )
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร ในว... (อ่าน : 1138 )
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร ในว... (อ่าน : 1153 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการ... (อ่าน : 1992 )
ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งบทความผลงานวิจัยในประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 (อ่าน : 1430 )
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (อ่าน : 1671 )
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand... (อ่าน : 1890 )
ประกาศรับสมัครทุกนสนับสนุน เพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (อ่าน : 412 )
ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มข. (อ่าน : 1569 )
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา... (อ่าน : 1592 )
ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (อ่าน : 1780 )
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่... (อ่าน : 1897 )
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสิ... (อ่าน : 345 )
คณะเกษตรฯ มข. จัดการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด (อ่าน : 1420 )
คณะเกษตรฯ มข.จับมือกรมประมง จัดสัมมนา ธุรกิจปลาน้ำจืดอีสานสู่อาเซียน (อ่าน : 1984 )
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน : 2184 )
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ประชุมสรุปบทเรียนพริกปลอดภัย จ.ชัยภูมิ และ จ.น่าน (อ่าน : 1741 )
 
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
90961   คน
เริ่มนับ 8 กุมภาพันธ์ 2556
Admin Login