วงศ์ (Family)  วงศ์สฟิงจิดี้  (Family Sphingidae)

ชื่อสามัญ   ผีเสื้อเหยี่ยว
common name   The Hawk Moths
ชื่อสกุล (genus)   Theretra
ชื่อวิทยาศาสตร์   Theretra latreillii lucasii Walker
ชื่อพื้นเมือง  
ความกว้างปีก 7.0-7.5 เซนติเมตร

ลักษณะ
          ลำตัวอ้วน มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ปีกคู่หน้าสีน้ำตาล มีจุดสีดำขนาดเล็กกลางปีกค่อนไปทางสันปีก ปีกคู่หลังสีน้ำตาลเข้ม


พืชอาศัย   Saurauia (พืชในวงศ์ Actinidaceae) Impatiens (พืชในวงศ์ Balsaminaceae)
การแพร่กระจาย   อินเดีย ศรีลังกา พม่า เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย
หมายเหตุ  พบได้ตลอดปี