สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขใบสมัครและข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัวนักศึกษา
                                                          
                            
กำลังค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา...


*** ถ้าใช้ Google Chrome ในการเข้าเว็บ เมื่อใส่รหัสประจำนักศึกษา ครบ 9 หลัก ระบบจะ Login โดยอัตโนมัติ***

**ถ้าใช้ Internet Explorer ให้พิมพ์รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง แล้วกด ตกลง**