สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน

ขั้นตอนการเข้าร่วมสหกิจศึกษาทางการเกษตร
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างรายงานโครงการ สหกิจศึกษาอาเซียน
          ตัวอย่างที่ 1 AT THE AGRONOMIC DEVELOPMENT SOUTHEAST ASIA FIELD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTERMiss PONSAWAN KHAMPHASAN ID. 543030378-3
PowerPoint
poster

ตัวอย่างที่ 2 AT THE AGRONOMIC DEVELOPMENT SOUTHEAST ASIA FIELD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER OF BAYER CROPSCIENCE IN MASIIT MISS ATITAYA CHUMPOL ID. 543030503-6
PowerPoint
posterคู่มือสหกิจศึกษา
           อาจารย์และนักศึกษาสามารถโหลดคู่มือสหกิจศึกษา ได้ที่นี่