รายละเอียดการรับสมัครร้านค้า สินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ รายละเอียดการรับสมัครร้านค้า สินค้าชุมชน
ข้อตกลงและคำชี้แจงการจำหน่ายสินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ ข้อตกลงและคำชี้แจงการจำหน่ายสินค้าชุมชน
ใบสมัครร้านค้าสินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ ใบสมัครร้านค้าสินค้าชุมชน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
          ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
เอกสารสำหรับ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563

          

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมงานวันเกษตรประจำปี2563. เป็นวันที่. 6 ธันวาคม 2562


เอกสารสำหรับ