รายละเอียดการรับสมัครร้านค้า สินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ รายละเอียดการรับสมัครร้านค้า สินค้าชุมชน
ข้อตกลงและคำชี้แจงการจำหน่ายสินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ ข้อตกลงและคำชี้แจงการจำหน่ายสินค้าชุมชน
ใบสมัครร้านค้าสินค้าชุมชน
          
เอกสารสำหรับ ใบสมัครร้านค้าสินค้าชุมชน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
          ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
เอกสารสำหรับ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดร้านค้า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202-365 หรือ 094-316-0574 ฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า A เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ  ประกาศ ล็อคร้านค้า A เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า B เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า B เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า C. ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า C. ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า D ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า D ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า O. ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า O. ต้นไม้เล็ก ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า ม.ต้นไม้ใหญ่ ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า ม.ต้นไม้ใหญ่ ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า ฟ. เฟอร์นิเจอร์ ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า ฟ. เฟอร์นิเจอร์ ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า จ.จักรกลเล็ก ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า จ.จักรกลเล็ก ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า อ2.อาหาร ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า อ2.อาหาร ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า E .เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า E .เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า พ.เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า พ.เบ็ดเตล็ด ประจำปี 2563
ประกาศ ล็อคร้านค้า ส.สัตว์เลี้ยง
          
เอกสารสำหรับ ประกาศ ล็อคร้านค้า ส.สัตว์เลี้ยง
กำหนดการจัดประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน 2563
          กำหนดการจัดประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน
เอกสารสำหรับ กำหนดการจัดประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน 2563
กิจกรรมการอบรม/นิทรรศการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24-2 กุมภาพันธ์ 2563
          
เอกสารสำหรับ กิจกรรมการอบรม/นิทรรศการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24-2 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการ มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2563 และนิทรศการยางพารา
          
เอกสารสำหรับ กำหนดการ มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2563 และนิทรศการยางพารา
กำหนดการ งานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 และงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
          
เอกสารสำหรับ กำหนดการ งานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 และงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563
ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-โซนอาหาร8มค63
          
เอกสารสำหรับ ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-โซนอาหาร8มค63
ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-ภายในศาลาแดง8มค63
          
เอกสารสำหรับ ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-ภายในศาลาแดง8มค63
ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-รอบศาลาแดง8มค63
          
เอกสารสำหรับ ประกาศผลการคัดเลือกสินค้าชุมชน-รอบศาลาแดง8มค63
สูจิบัตรงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
          
เอกสารสำหรับ สูจิบัตรงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
dddd
          
เอกสารสำหรับ dddd