0

h2.jpg (21909 bytes) h1.jpg (26032 bytes) h4.jpg (19012 bytes)
h3.jpg (11788 bytes) หน่วยสารบรรณ  งานบริหารและธุรการ   คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ : 0 4320 2360 ........ โทรสาร : 0 4320 2361 ......... ภายใน 12299, 12314

ts.gif (798 bytes)t11.jpg (9693 bytes)t.jpg (8124 bytes)t21.jpg (10930 bytes)t.jpg (8124 bytes)t31.jpg (9591 bytes)t.jpg (8124 bytes)t41.jpg (10942 bytes)t.jpg (8124 bytes)t71.jpg (10942 bytes)t.jpg (8124 bytes)t61.jpg (10942 bytes)tf.gif (874 bytes)

ข่าวสาร

   จดหมายข่าวสารเกษต
 
 

รถยนต์

ตารางจองรถยนต์

ทุน/วิจัย

ทุนภายในประเทศ
ทุนต่างประเทศ
 
 
 

หลักเกณฑ์/พรบ. ต่างๆ

 

 

    

 

 

 

 

ปฏิทินออนไลน์


 

 
  หนังสือเวียนอิเลคทรอนิกส์
ประจำเดือนมกราคม 2552
ประจำเดือนธันวาคม 2551
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
   
   
icon_select.gif (589 bytes)    สาระน่ารู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การเขียนหนังสือราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
icon_select.gif (589 bytes)    หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์
งานบริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น

mail012.gif (5427 bytes)

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และหมายเลขภายในคณะฯ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

   งานนโยบายและแผน
  งานบริการการศึกษา
  งานคลังและพัสดุ
  งานบริหารและธุรการ
  ห้องสมุดคณะฯ
  หน่วยการเจ้าหน้าที่
  หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
  คณะเกษตรฯ มข.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กองกลาง สำนักงานอธิการฯ

 ค้นหาข้อมูลด้วย

GooGle :


ค้นเลขหมายโทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

หน่วยงานราชการต่างๆ

kk.jpg (23114 bytes)

แสดงความคิดเห็น หรือ
ส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์มาได้ที่

2d074.gif (18043 bytes)
agfac@kku.ac.th  หรือ  piypot@kku.ac.th