ติดต่อสอบถาม

Contact

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2360
โทรสาร 0-4320-2361
Email: agfac@kku.ac.th


งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2554

วันที่ 21-30 มกราคม 2554 ณ อุทยานเทคโนโลโยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NORTHEAST AGRICULTURAL FAIR 2011 JAN 21-30, 2011

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2360,
0-4320-2356, 08-9622-1684, 08-9841-3184
โทรสาร 0-4320-2361 http://ag.kku.ac.th

หากต้องการนำกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เที่ยวชมงาน กรุณาติดต่อเป็นการล่วงหน้า
ได้ที่ อ.กริยา สังข์ทองวิเศษ โทรศัพท์ 085-912-3267 ( โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ )

กิจกรรมภายในงาน

กำหนดการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554 (ร่าง)
ชมนิทรรศการทางการเกษตรและนิทรรศการทางด้านอื่นๆ
ชมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชมมหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร
แข่งขันและตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนและนักศึกษา
สัมมานาวิชาการเกษตรประจำปี 2554 ในวันที่ 24 มกราคม 2554
เสวนาวิชาการและฝึกอบรมอาชีพเกษตร
แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษา
และส่วนราชการต่างๆ
จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรทั่วประเทศ
การแสดงของนักเรียนนักศึกษา
งานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรมอดินแดง ในวันที่ 22 มกราคม 25254
กิจกรรมทางด้านสัตว์

สูจิบัตร งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2554