นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรฯ มข.อบรมทำกระชังเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบขวด

News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรฯ มข.อบรมทำกระชังเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบขวด 10 กันยายน 2012

   นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญจากนายชารี พานสายตา นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตร “ฝึกอบรมการจัดทำกระชังเลี้ยงปลาดุกบนดินและการเลี้ยงกบขวด”แก่เกษตรกร จำนวน 30 คน ในโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการทำกระชังเลี้ยงปลาดุกแบบประหยัด และการนำขวดพลาสติกรีไซเคิลมาทำเป็นภาชนะเลี้ยงกบในพื้นที่ที่จำกัดและมีต้นทุนต่ำจัดโดยงานส่งเสริมอาชีพ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสาวะถี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย ในภาคเช้าเป็นการบรรยายทฤษฎีแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนในภาคบ่าย มีการลงมือปฏิบัติจริงในการทำกระชังเลี้ยงปลาดุกบนดินและการเลี้ยงกบขวด จากนั้นเป็นการมอบพันธุ์ปลาดุกและกบ ที่เป็นผลงานจากภาควิชาประมง ให้แก่นายบุญเลิศ พลตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป

ภาพกิจกรรม นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรฯ มข.อบรมทำกระชังเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบขวด